• Subdodavatelské zakázky

Domů / Náplň naší činnosti / Subdodavatelské zakázky

Subdodávky

pro generální dodavatele nvostaveb a rekonstrukcí

 • bytové výstavby
 • výstavby občanské vybavenosti a infrastruktury
 • veřejných budov, hotelů, nemocnic, úřadů
 • výrobních hal  a průmyslových objektů

struktura subdodávek

 • kanalizace  a přívody vody do základů budov
 • areálová kanalizace, vodovod, plynovod, teplovodní  a chladovodní kanály
 • zdravotechnická instalace v objektech
 • zdravotechnické zařizovací předměty
 • rozvody požární vody vč. koncových zařízení
 • úpravny vody, tlakové stanice
 • čistírny odpadních vod
 • kotelny
 • výměníkové stanice
 • centrální ohřevy TUV
 • rozvody topení  a páry všech systémů
 • otopná tělesa a další koncová teplovodní a teplovzdušná zařízení
 • rozvody chladu pro klimatizační a vzduchotechnické systémy
 • fun-coily a další koncová zařízení chlazení
 • vnitřní plynovody
 • plynové spotřebiče ohřívající topné médium , kotle, ohřívače TUV, hořáky
 • plynové spotřebiče sálavé

Subdodávky provádíme na základě Smlouvy o dílo (SOD)

Poptávky

 

Ukázky některých subdodavatelských realizacecí najdete v sekci Reference.