• Speciální zakázky

Domů / Náplň naší činnosti / Speciální zakázky

RD v Kolíně

Investor vytápěl dům tepelným čerpadlem  systémem země/voda a jako bivalentní zdroj používal plynový kotel.

V úrovni suterénu domu je umístěn vnitřní bazén, který byl vytápěn samostatným topným okruhem konvekčními deskovými tělesy.

TUV byla ohřívána v nepřímotopném bivalentním zásobníku.

Investor si přál využívat energii za slunce jak k ohřevu TUV, tak k podpoře vytápění  domu , bazénu a bazéno vé vody. Dále chtěl změnit způsob vytápění  bazénu na podlahové topení s dohřevem vzduch rekuperační jednotkou.

 

 

Vakuové trubicové panely auroTHERM exclusiv VTK 550