Plynoinstalace

V oblasti plynofikací zajišťujeme od začátku roku 2007 budoucím odběratelům nejen technické poradenství, projekční činnost a revize plynovodů a koncových zařízení jako u ostatních námi prováděných dodávek a montáží, ale kompletní zajištění styku s dodavatelem plynu. Žádost a smlouva

 

  • Středotlaké STL instalace ( 100 - 400kPa)

dodáváma a montujeme tzv. areálový STL plynovod od místa STL plynoměrného pilířku který je vybudováno na hranici pozemku investora až po regulátory tlaku plynu u jednotlivých ojektů, nebo spotřebičů. Za regulátorem tlaku až ke spotřebiči instalujeme NTL plynovod.

 stl měření

 Ukázka STL měření

s filtrací a ochozem pro demontáž rotačního plynoměru

 

 

 

  

  • Nízkotlaké NTL instalace ( 1,8 - 2,2 kPa)

těžiště naší činnosti v plynoinstalaci máme v budování OPZ

 Co je to odběrné plynové zařízení-OPZ?
OPZ se zpravidla dělí na dvě části,

  • domovní plynovod 
  • plynový spotřebič.

Vlastní OPZ začíná hlavním uzávěrem plynu - hupdále jen HUP. Tento HUP je zpravidla umístěn v samostatném pilířku, nebo v nice obvodové zdi, respektivě na hranici plynofikovaného objektu. Zde je současně osazen regulátor tlaku plynu, příprava pro osazení obchodního měřidla (plynoměru) a armatury pro přechod na plastové plynové potrubí (materiál lPe) vedené převážně zemí. Vlastní rozvody domovního plynovodu jsou montovány převážně z oceli (Fe), alternativně lze použít i materiál měď (Cu). Domovní plynovod je od vlastního vodotěsného prostupu obvodovou zdí plynofikovaného objektu veden na typových podpěrách až k plynovým spotřebičům, kde je ukončen plynovým uzávěrem spotřebiče. Pro některé plynové spotřebiče je nutno zajistit připojení k elektrické síti, doporučujeme samostatný obvod se samostatným jističem. Plynový spotřebič se převážně připojí na stávající kouřové cesty (komín), které musí odpovídat platné ČSN. Nevyhovující stávající kouřové cesty (komín) lze upravit, například tzv. vyvložkováním. Některé plynové spotřebiče lze odkouřit lokálně do volného prostoru (tzv. provedení TURBO) a v tomto případě není nutno využívat stávající, respektivě nevyhovující kouřové cesty. Každá instalace OPZ musí být po dokončení prací odzkoušena a revidována dle platných ČSN autorizovaným revizním technikem.