• Aktuality

Kontrola kotlů na tuhá paliva od10 do 300kW

Kontrola kotlů na tuhá paliva

Dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. je povinností každého provozovatele kotle na tuhá paliva zajistit kontrolu kotlů na tuhá paliva nejpozději do 31.12.2016. Tato povinnost se vztahuje na všechny kotle o příkonu 10 až 300 kW.

 

Kontrolu kotle lze objednat na tel 602211366, nebo  na :info@top-instal.cz

Cena kontroly je 1.000,-Kč + 21% DPH

Doprava do 20km ze sídla firmy zdarma, další km 10,-Kč/km

 

Dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. je povinností každého provozovatele kotle na tuhá paliva zajistit kontrolu kotlů na tuhá paliva nejpozději do 31.12.2016. Tato povinnost se vztahuje na všechny kotle o příkonu 10 až 300 kW.

 

Povinnost provést kontrolu kotle na tuhá paliva.

První kontrola kotle na tuhá paliva musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016. Po tomto datu je provozovatel kotle povinen na vyžádání obecního úřadu předložit doklad o provedené kontrole kotle na tuhá paliva.

Zákon o ochraně ovzduší předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Kontrola je periodická jednou za dva kalendářní roky.

 

Kontrolu kotle lze objednat na tel 602211366, nebo  na :info@top-instal.cz

 

Cena kontroly je 1.000,-Kč + 21% DPH

Doprava do 20km ze sídla firmy zdarma, další km 10,-Kč/km

3.11.2016