• Individuální zakázky

Domů / Náplň naší činnosti / Individuální zakázky

Přímé dodávky

V individuálních zakázkách realizujeme dodávky a montáže  při výstavbě a rekonstrukcích v

 • rodinných domech
 • bytech
 • drobných  provozovnách a obchodech
 • školách a tělocvičnách

 

struktura subdodávek

 • kanalizace  a přívody vody do základů budov
 • zdravotechnická instalace v objektech
 • zdravotechnické zařizovací předměty
 • rozvody požární vody vč. koncových zařízení
 • čerpání vody, úpravny, tlakové stanice
 • čistírny odpadních vod

  více

 • kotelny včetně zdrojů
 • výměníkové stanice
 • ohřevy TUV
 • rozvody topení  všech systémů
 • otopná tělesa a další koncová teplovodní a teplovzdušná zařízení
 • klimatizační jednotky

  více

 • domovní plynovody

  více

Subdodávky provádíme na základě Smlouvy o dílo (SOD)

Poptávky

 

Ukázky některých realizovaných staveb najdete v sekci Reference